Geranium en Lemon olie

Wat hebben deze twee te maken met elkaar? Er is een mooi onderzoek gedaan naar deze twee oliën en het effect op het Coronavirus. De resultaten suggereren dat essentiële oliën van geranium en citroen en hun afgeleide verbindingen waardevolle natuurlijke antivirale middelen zijn die kunnen bijdragen aan het voorkomen van de invasie van SARS-CoV-2/COVID-19 in het menselijk lichaam.

Lees hieronder het volledige artikel:

Onderstaand artikel komt van de site Pubmed. PubMed is een databank met meer dan 30 miljoen beschrijvingen (records) van medisch wetenschappelijke artikelen. Het is vaak de eerste bron die gebruikt wordt bij het vinden van (bio-)medische literatuur.

Ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2), ook bekend als coronavirusziekte-2019 (COVID-19), is een pandemische ziekte die wereldwijd is uitgeroepen tot de ernstigste gezondheidsnoodsituatie in de moderne geschiedenis. Tot nu toe is er geen precieze behandelingsmodaliteit ontwikkeld. 

De angiotensine-converting enzyme 2 (ACE2) -receptor, een gastheercelreceptor, blijkt een cruciale rol te spelen bij het binnendringen van viruscellen; daarom kunnen ACE2-blokkers een potentieel doelwit zijn voor antivirale interventie. In deze studie evalueerden we de ACE2-remmende effecten van 10 essentiële oliën. Onder hen vertoonden geranium- en citroenoliën significante ACE2-remmende effecten in epitheelcellen. Bovendien bevestigden immunoblotting en qPCR-analyse ook dat geranium- en citroenoliën krachtige ACE2-remmende effecten hebben. 

Verder, de gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) analyse toonde 22 verbindingen in geraniumolie en 9 verbindingen in citroenolie. Citronellol, geraniol en nerylacetaat waren de belangrijkste verbindingen van geraniumolie en limoneen die de belangrijkste verbinding van citroenolie vertegenwoordigden. Vervolgens ontdekten we dat behandeling met citronellol en limoneen de ACE2-expressie in epitheelcellen significant verlaagde. 

De resultaten suggereren dat essentiële oliën van geranium en citroen en hun afgeleide verbindingen waardevolle natuurlijke antivirale middelen zijn die kunnen bijdragen aan het voorkomen van de invasie van SARS-CoV-2/COVID-19 in het menselijk lichaam. en nerylacetaat waren de belangrijkste verbindingen van geraniumolie en limoneen die de belangrijkste verbinding van citroenolie vertegenwoordigden. 

Vervolgens ontdekten we dat behandeling met citronellol en limoneen de ACE2-expressie in epitheelcellen significant verlaagde. De resultaten suggereren dat essentiële oliën van geranium en citroen en hun afgeleide verbindingen waardevolle natuurlijke antivirale middelen zijn die kunnen bijdragen aan het voorkomen van de invasie van SARS-CoV-2/COVID-19 in het menselijk lichaam. Nerylacetaat waren de belangrijkste verbindingen van geraniumolie en limoneen die de belangrijkste verbinding van citroenolie vertegenwoordigden. 

Belangenconflict verklaring

De auteurs verklaren dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Het bedrijf geeft geen financiële steun aan het onderzoek van dit artikel. De financiers hadden geen rol in de opzet van het onderzoek; bij het verzamelen, analyseren of interpreteren van gegevens; bij het schrijven van het manuscript; of in het besluit om de resultaten te publiceren.

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32575476/